پروژه رصدي شماره 2 اهداف پروژه: 1. رصد بارش های شهابی: دلتا- دلوی و برساووشی و تهيه ي گزارش رصد مرئی یا رادیویی 2. رصد آتش گوي هاي احتمالي قابل رويت در هنگام رخداد بارش های شهابي مذکور و تهيه گزارش رصد 3. عكسبرداري از بارش شهابي های مذكور یا ترسیم مسیر شهاب های رویت شده بر نقشه ی آسمان 4. عكسبرداري از آتش گوي ها یا ترسیم مسیر آتش گوی های رویت شده بر نقشه ی اسمان 5. انجام يك عمليات نجومي هدفمند و هماهنگ در سطح كشور مخاطبان و مجريان پروژه: اعضای محترم انجمن + تمام منجمان آماتور و حرفه [...]